Acreditacions

El Laboratori disposa de set reconeixements importants en l’àmbit dels laboratoris d’assaig:

ISO 9001 (0.04.09169)

ISO 17025 (846/LE1671)

ISO 14001 (17021-1:2015)

UNE 19600 (SIS-2023-000516)

Entitat col·laboradora de control i vigilància de les masses d’aigua i de la gestió d’abocaments (070-LA-AIG-R)

Xarxa de Laboratoris de Salut Pública de Catalunya (LSAA-001-94)

Registre de Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya (228)

En l’aposta per augmentar la qualitat del servei tant a clients interns com externs, el Laboratori ha ampliat l’abast d’acreditació LE846/LE1671 en aigües de consum, continentals, residuals i en matèries primeres de la indústria del vidre.

D’aquesta manera, el Laboratori demostra la competència tècnica, avaluada per un organisme oficial, imparcial i extern, que inspira confiança en els resultats i als seus clients.