El laboratori

Què fem?

En el Laboratori d’Aigües de Mataró estem especialitzats en analítiques químiques i microbiològiques d’aigües de consum, residuals, industrials, recreatives, marines, de pous i de reg. Analitzem tot tipus de paràmetres, d’acord amb els requeriments legals vigents, inclosa la legionel·la.

El nostre àmbit d’actuació no es limita a l’aigua, també oferim serveis de recollida de mostres, anàlisi in situ, assessorament expert, anàlisi d’aliments i aire, així com de diferents tipus de matrius industrials (per exemple, paper, subproductes industrials, pigments, etc.).

A més de treballar per a l’Ajuntament de Mataró, a la nostra cartera de clients hi ha altres companyies subministradores d’aigua de la comarca, indústries, Administracions públiques i clients particulars.

Tenim una dilatada experiència com a laboratori analític, validada pels cinc reconeixements que tenim en l’àmbit dels laboratoris d’assaig, com són l’ISO 17025, l’Oficina d’Acreditació o el registre com a Laboratori Agroalimentari de Catalunya, entre d’altres.

 

Qui som?

El Laboratori d’Aigües de Mataró va néixer fa més de 100 anys com un servei de l’Ajuntament de Mataró, i depenia del Departament de Sanitat. L’any 1984, la ciutat va arribar als 100.000 habitants i va caldre aplicar la normativa que exigia un nombre d’analítiques més gran per garantir la qualitat de l’aigua. Amb el pas dels anys, l’activitat del Laboratori, gestionat posteriorment per l’Institut Municipal de la Salut, va incorporar noves analítiques, com el control de l’aire i les aigües residuals, així com el control de les xarxes d’aigües d’altres municipis propers.

Aquests nous nivells d’exigència van guiar la gestió del servei a un terreny més empresarial. Per aquest motiu, el 12 de març de 1993, Aigües de Mataró, la societat municipal que gestionava el subministrament de l’aigua i el clavegueram de la ciutat, va passar a assumir la gestió del Laboratori.

Actualment, comptem amb una plantilla de 15 persones que formen un equip multidisciplinari altament qualificat, els esforços del qual es dirigeixen a fer del Laboratori un servei de referència mediambiental.

Tanmateix, en els darrers anys s’ha potenciat l’adquisició de nous equips com l’ICP-MS, GC-MS i espectrofotòmetres d’última generació entre d’altres, així com la inversió en formació de personal, amb l’objectiu d’oferir un servei d’anàlisi d’elevada qualitat i amb uns resultats ràpids.