Avís legal

La informació que conté aquesta web és orientativa i està destinada a la comunicació entre Aigües de Mataró i els seus usuaris.

L'accés a www.aiguesmataro.cat o www.aiguesmataro.com suposa l'acceptació de les condicions exposades en aquest Avís legal, amb la qual cosa es recomana llegir atentament la següent informació.

Drets del contingut d'aquest web

Els textos, les imatges i la resta de continguts d'aquest web són propietat d'Aigües de Mataró, de les seves empreses associades o de tercers que han llicenciat o autoritzat a Aigües de Mataró per al seu ús.

Queda prohibit l'ús total o parcial de qualsevol contingut d'aquest web (o qualsevol mena de document que es posi a disposició a través d'aquest web) d'una forma que representi una violació de drets de marca registrada, de propietat intel·lectual o altres drets protegits. L'incompliment d'aquestes condicions podrà ser sancionable per la legislació vigent

L'usuari no adquireix cap dret de propietat respecte a les identificacions personals que li siguin assignades o que ell esculli a efectes de la percepció de serveis disponibles a través d'aquest web.

La informació sobre productes, promocions o ofertes d'Aigües de Mataró que apareix en aquest web es dirigeix a usuaris residents a Espanya i és vàlida únicament al territori de l'Estat espanyol. Qualsevol informació publicada en aquest web és orientativa.

Aigües de Mataró es reserva el dret a actualitzar, corregir o suprimir en qualsevol moment qualsevol dels continguts o serveis d'aquest web, sense necessitat d'advertir prèviament a l'usuari sobre aquestes modificacions.

Política de privadesa de dades

A www.aiguesmataro.cat oferim la màxima transparència i el nostre compromís legal per assegurar la confidencialitat de totes les dades que rebem.

Totes les dades passaran a través del nostre servidor a un fitxer. El seu responsable és Aigües de Mataró, domiciliada a Pitàgores 1-7, 08304 - Mataró. Tel 93 741 61 00. En cap cas aquest fitxer es cedirà a altres entitats o empreses sense permís previ i explícit.

L'oficina virtual d'aquest web, permet fer tràmits i consultar informació. Aquesta comunicació és segura i té el seu propi avís legal. L'usuari haurà de donar la seva aprovació sobre aquest avís legal abans d'entrar.

Més informació sobre les mesures implementades per AMSA per complir les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades a l'apartat RGPD d'aquesta mateixa pàgina.

LSSICE 

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web:

Titular: Aigües de Mataró, SA

Adreça: Pitàgores, 1-7, 08304 de Mataró

Telèfon de contacte: 93 741 61 00

E-mail de contacte: info@aiguesmataro.cat

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el full núm. 14.762, foli 181, volum 167 del Llibre de Societats.

CIF: A-08007270

Enllaços a altres webs

www.aiguesmataro.com o www.aiguesmataro.cat pot establir hipervincles cap a altres webs o cap a recursos inclosos en aquests. L'acceptació d'aquests enllaços no implica que Aigües de Mataró accepti l'altre web o qualsevol relació amb els operadors del mateix.

Aigües de Mataró no assumeix cap responsabilitat, directa o indirecta, sobre els continguts o serveis inclosos als webs amb els que estableix hipervincles, ni sobre la política de privadesa de dades seguida per aquests.