El Laboratori d’Aigües de Mataró ofereix als seus clients un servei de recollida de mostres amb personal especialitat en la presa d’aquestes, per garantir uns resultats analítics representatius, fiables, traçables i amb totes les mesures de seguretat.

El nostre personal compta amb tots els recursos necessaris, com el control de temperatura en tot moment des del mostreig fins que arriba al laboratori i reactius de conservació per a l’estabilitat química i/o microbiològica, per tal de garantir la integritat de la mostra durant el transport fins a l’arribada al laboratori.

També, el Laboratori d’Aigües de Mataró ofereix la possibilitat de llogar un mostrejador automàtic per dur a terme la presa de mostres compostes i així poder avaluar la influència de determinats paràmetres durant el temps.

 

Funcionament

The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.

Similar a l’esquema d’una calefacció domèstica clàssica: el punt on s’escalfa o es refreda l’aigua del TubVerd de Mataró equival a la caldera d’una casa.

Doble circuit

Els equipaments o edificis que l’utilitzen corresponen als radiadors habituals, i les canonades representen el doble circuit, d’anada per a l’aigua que transporta energia i de tornada per a l’aigua que ja ha descarregat.

Procés continu

Aquest retorn torna a passar pels punts de producció de calor o de fred i, una vegada recarregats d’energia, es transforma en circuit d’anada i manté contínuament el procés de distribució d’energia.

The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.

Aigua calenta i freda

L’aigua calenta s’impulsa a 90-95 ºC i torna a 60-65 ºC. L’aigua freda s’impulsa a 5-6 ºC i torna a 12-14 ºC.