La qualitat de l’aigua residual tractada o regenerada, utilitzada normalment per al reg de conreus depèn, en gran part, de la qualitat de l’aigua d’abastiment públic, del tipus d’impureses contingudes inicialment a l’aigua residual i del grau de tractament que s’hi fa posteriorment. Les substàncies presents en l’aigua són molt importants, tant per al sòl com per a les plantes, i és determinant avaluar els efectes que puguin tenir a llarg termini sobre el conreu, el medi ambient i la salut humana.

En aquest sentit, el Laboratori d’Aigües de Mataró treballa per oferir als seus clients una gran quantitat de paràmetres clau, enfocats especialment en determinar la qualitat de l’aigua de reg i avaluar així les possibles incidències derivades del seu ús i, en conseqüència, millorar la productivitat dels conreus