Segons el  Reial decret RD 3/2023, es consideren com a aigües de consum humà totes les que poden ser utilitzades per beure, cuinar, preparar aliments, higiene personal, per a finalitats domèstiques i per a activitats comercials i públiques.

Les normatives que regulen la qualitat de les aigües destinades al consum són cada vegada més restrictives, per tal de protegir la salut de les persones que la consumeixen, i dels efectes derivats de qualsevol possible contaminació. Per això, el Laboratori d’Aigües de Mataró, i sota la gran experiència que el precedeix, ofereix diferents tipus d’analítiques en aigües de consum humà, amb l’objectiu de determinar la qualitat organolèptica, microbiològica i química de l’aigua.

A més, i en funció de les necessitats dels clients, el Laboratori ofereix diferents paquets d’analítiques:

- Anàlisi de rutina: permet valorar les característiques organolèptiques de l’aigua de consum i el control de la desinfecció.

- Anàlisi de control: facilita la informació sobre la qualitat organolèptica i microbiològica de l’aigua de consum, així com informació sobre l’eficàcia del tractament de desinfecció.

- Anàlisi de control de l’aigua de consum: dona informació sobre la qualitat de l’aigua de subministrament, tenint en compte la instal·lació.

- Anàlisi completa: té com a finalitat proporcionar informació total de la qualitat de l’aigua. En aquesta anàlisi hi ha inclosos tots els paràmetres de la normativa vigent.