El Laboratori d’Aigües de Mataró ofereix també un servei d’anàlisi químic i microbiològic d’aspectes com ara:

  • Sòlids industrials: anàlisi química i microbiològica de matèries primeres de la indústria del vidre, paper i pigments, entre altres sòlids industrials.
  • Aire: anàlisi de diòxid de sofre, àcid clorhídric i partícules en suspensió (PM10 i fums).
  • Sorra: anàlisi microbiològica (E. coli i enterococs) de sorres de platja i sorrals de patis d’escoles i parcs infantils.
  • Aliments: anàlisi microbiològica (E. coli, salmonel·la, bacteris aerobis, enterobacteris, listèria i estafilococs) i anàlisi química (metalls).
  • Superfícies i bioaerosols: anàlisi microbiològica de fongs i bacteris aerobis.